NASA FIRE CERTIFICATE
อบรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
 
รหัสสมาชิก :
MB165
คำนำชื่อ :
ชื่อ-นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
ถนน :
 
ตำบล/แขวง :
 
อำเภอ/เขต :
 
จังหวัด :
ประเทศ :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
มือถือ :
อีเมล์ :
ชื่อเข้าระบบ :
รหัสผ่าน :
 
ยืนยันรหัสผ่าน :
 สินค้าและบริการ

นาซ่าไฟร์ฯโคราช-จำหน่าย ถังดับเพลิงโคราช อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์เซฟตี้ ทุกชนิด เช่น เครื่องดับเพลิง · อุปกรณ์ผจญเพลิง· ชุดดับเพลิง · อุปกรณ์ · หมวกเซฟตี้ · แว่นตาเซฟตี้ · ที่อุดหูลดเสียง · หน้ากาก · ถุงมือ · ชุดพนักงาน · เข็มขัดเซฟตี้ · รองเท้าเซฟตี้ · เสื้อสะท้อนแสง · ถังดับเพลิง · หน้ากากเชื่อม · ป้ายเซฟตี้ · ตู้ถังดับเพลิง · รองเท้านิรภัย ·อุปกรณ์งานจราจร·ถังขยะ· อุปกรณ์ใส่ถังดับเพลิง · สายส่งน้ำดับเพลิง · ท่อดูดน้ำดับเพลิง · กรวยจราจร · กระจกโค้ง · แบริเออร์ · แผงกั้นจราจร· แผงจุดตรวจ · หมวกนิรภัย · เสื้อสะท้อนแสง · รองเท้าเซฟตี้ · PPE · บริการเติมถังดับเพลิงในเเละนอกเขตจังหวัดนครราชสีมา · รับเติมถังดับเพลิง · บริการตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิง · บริการติดตั้งถังดับเพลิง · ถังดับเพลิงเคมีเเห้ง  · ถังดับเพลิง CO2  · ถังดับเพลิง NON-CFC · ถังดับเพลิง Low Pressure Water Mist · ไฟฉุกเฉิน · ไฟทางออก · ป้ายไฟ · ไฟสำรอง · ไฟฉาย · หน้ากาก 3M · หน้ากากกันฝุ่น · หน้ากากอนามัย · หน้ากากผ้า · หน้ากากกันเเก๊ส · หน้ากาก PM2.5 · อบรมดับเพลิง · อบรมอพยพหนี้ไฟ · เครื่องดับเพลิงโคราช · อุปกรณ์จราจรโคราช · อุปกรณ์เซฟตี้โคราช · ดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย · ศูนย์จำหน่ายถังดับเพลิง · ไฟฉุกเฉิน · ได้มาตรฐาน มอก. · ได้มาตรฐาน ISO9001 · ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 · บริการเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง ราคาถูก · ศูนย์รวมอุปกรณ์ดับเพลิง · ถังดับเพลิง · ไฟฉุกเฉิน · ป้ายทางหนีไฟ· กล่องไฟฉุกเฉิน ทุกประเภท

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 และผู้เสียชีวิตในประเทศไทย

บริษัท นาซ่าไฟร์เทรนนิ่ง จำกัด

ได้รับอนุญาตในการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยจัดอบรมจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานในการจัดอบรม

- ใบอนุญาตเลขที่ ดพต.021 ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
- ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.022 ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

จัดอบรม

หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น
หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
หลักสูตรเก็บกู้สารเคมีรั่วไหล
หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid)

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ความปลอดภัยด้วยนวัตกรรมของประเทศไทย

1. มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ดับเพลิงและผจญเพลิง
2. มีการให้บริการที่เป็นเลิศ สร้างคุณค่า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและคู่ค้า โดยทีมงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง
3. เป็นองค์กรที่ผู้ผลิตและคู่ค้าต้องการร่วมทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และผู้บริโภคเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว มีส่วนร่วมในชุมชนของเรา โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2. เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยและให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม
3. สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า
4. ส่งเสริมงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
5. พัฒนาบุคคลากรให้มี ทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์และธุรกิจของลูกค้า และปรับให้มีทัศนคติในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา เป็นผู้ให้บริการที่ดี มีความรับผิดชอบต่องานและลูกค้า
6. พัฒนาองค์กรให้มีขบวนการทำงานที่กระชับ เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูง ง่ายต่อลูกค้าและคู่ค้าในการติดต่อเพื่อทำธุรกิจร่วมกัน
7. เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ภายใต้คุณภาพที่ยอดเยี่ยมและการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา

 จำหน่าย ถังดับเพลิงโคราช อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์เซฟตี้ ทุกชนิด เช่น เครื่องดับเพลิง · อุปกรณ์ผจญเพลิง· ชุดดับเพลิง · อุปกรณ์ · หมวกเซฟตี้ · แว่นตาเซฟตี้ · ที่อุดหูลดเสียง · หน้ากาก · ถุงมือ · ชุดพนักงาน · เข็มขัดเซฟตี้ · รองเท้าเซฟตี้ · เสื้อสะท้อนแสง · ถังดับเพลิง · หน้ากากเชื่อม · ป้ายเซฟตี้ · ตู้ถังดับเพลิง · รองเท้านิรภัย ·อุปกรณ์งานจราจร·ถังขยะ· อุปกรณ์ใส่ถังดับเพลิง · สายส่งน้ำดับเพลิง · ท่อดูดน้ำดับเพลิง · กรวยจราจร · กระจกโค้ง · แบริเออร์ · แผงกั้นจราจร· แผงจุดตรวจ · หมวกนิรภัย · เสื้อสะท้อนแสง · รองเท้าเซฟตี้ · PPE · บริการเติมถังดับเพลิงในเเละนอกเขตจังหวัดนครราชสีมา · รับเติมถังดับเพลิง · บริการตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิง · บริการติดตั้งถังดับเพลิง · ถังดับเพลิงเคมีเเห้ง  · ถังดับเพลิง CO2  · ถังดับเพลิง NON-CFC · ถังดับเพลิง Low Pressure Water Mist · ไฟฉุกเฉิน · ไฟทางออก · ป้ายไฟ · ไฟสำรอง · ไฟฉาย · หน้ากาก 3M · หน้ากากกันฝุ่น · หน้ากากอนามัย · หน้ากากผ้า · หน้ากากกันเเก๊ส · หน้ากาก PM2.5 · อบรมดับเพลิง · อบรมอพยพหนี้ไฟ · เครื่องดับเพลิงโคราช · อุปกรณ์จราจรโคราช · อุปกรณ์เซฟตี้โคราช · ดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย · ศูนย์จำหน่ายถังดับเพลิง · ไฟฉุกเฉิน · ได้มาตรฐาน มอก. · ได้มาตรฐาน ISO9001 · ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 · บริการเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง ราคาถูก · ศูนย์รวมอุปกรณ์ดับเพลิง · ถังดับเพลิง · ไฟฉุกเฉิน · ป้ายทางหนีไฟ· กล่องไฟฉุกเฉิน ทุกประเภท

บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด
และ บริษัท นาซ่าไฟร์เทรนนิ่ง จำกัด

ทุกสินค้าเเละบริการได้รับการตรวจสอบก่อนถึงมือท่าน สินค้าต่าง ๆ นอกจากจะได้รับรองคุณภาพจากผู้ผลิตแล้ว NASA FIRE ยังมีทีมงานตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า ท่านจะได้รับคุณภาพตามความต้องการ นอกจากนี้ หากสินค้ามีปัญหา เรายินดีรับผิดชอบตามความเหมาะสม

วิสัยทัศน์จากผู้บริหาร บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด
และ บริษัท นาซ่าไฟร์เทรนนิ่ง จำกัด

จากความมุ่งมั่น และเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในส่วนของบุคคลและอาคารสถานที่ เช่น บ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม สถานพยาบาล สถานศึกษา ห้างร้านต่าง ๆ ฯลฯ ทำให้ NASA FIRE ที่เป็นร้านเล็ก ๆ ของเมืองโคราช ได้ขยายกิจการมาก่อตั้งเป็น บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และมี Brand สินค้าเครื่องดับเพลิงของบริษัท คือ NASA FIRE

"บริการลูกค้าทุกภาคส่วน ด้วยความรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ"

- นางณัชนันท์ สรรค์วิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ

รางวัลและความภาคภูมิใจ

THAILAND TRUSTED QUALITY
GREEN INDUSTRY CERTIFICATE
DBD REGISTERED

10th SME NATION AWARD
SME PROVINCIAL CHAMPIONS
STEM WORKFORCE TOWARDS SME 4.0
ISO9001:2015
BEST PRACTICE
DBD-SPE